กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
โครงการทัศนะศึกษาดูงานของนักเรียนและเยาวชนตำบลสนามคลี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีจัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของนักเรียนและเยาวชนตำบลสนามคลี  ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554  โดยพานักเรียนโรงเรียนสนามคลีตะวันตกและโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออกไปศึกษาดูงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่  22   เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  2554   ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ อาทิ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  มีนักเรียนระดับประถม มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่ ท้องฟ้าจำลอง Science Park นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2554 เวลา 10.39 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 2395 ท่าน