หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)     2      3