เทศบาลตำบล สนามคลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
นานมาแล้วมีผู้เล่าสืบทอดกันมาว่า มีสองพี่น้องล่องเรือมาตามลำแม่น้ำน่านจากเมืองจีน มีชื่อว่า "ก๋งจัน" กับ "ก๋งคำ" เห็นสภาพภูมิประเทศเป็นถิ่นฐานที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการปลูกพืช ทำสวน ไร่นา จึงได้ตกลงกันขึ้นฝั่งปักหลักฐานทำมาหากิน และได้แต่งงานกับหญิงไทย ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นทางฝั่งตะวันออกขึ้นเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของทั้งสองพี่น้อง ท้องถิ่นนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ ทั้งสองตกลงที่จะแยกไปตั้งหมู่บ้านทางตะวันตก อีกฝั่งหนึ่งโดยมีแม่น้ำกั้นอยู่ระหว่างกลาง ทางตะวันตก ก๋งจันเป็นผู้ก่อตั้งวัดขึ้นอีก 1 วัด เดิมชื่อแรก ใช้ชื่อว่า “วัดสนามเคล้” ต่อมาไม่นานนักได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า วัดสนามคลีศรีมังคราราม คำว่า “สนามคลี” มาจากการทำสงครามพม่าที่ได้ทำการรบกันในบริเวณนี้ ในการรบได้ใช้อาวุธเป็นดาบ โดยดาบนั้นเรียกว่า “คลี” และบริเวณนี้จึงเปรียบได้กับสนามรบ จึงเป็นที่มาของชื่อ "สนามคลี" ต่อมามีคนพบดาบที่พม่าได้รบกันและทำดาบตกไว้ จึงทำให้เชื่อว่าที่นี่เคยเป็นสนามรบมาก่อน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดฝั่งตะวันตกเป็น “วัดสนามคลีตะวันตก” ส่วนวัดฝั่งตะวันออก ยังคงใช้ชื่อเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกว่า “วัดสนามคลีตะวันออก” ในการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นการแบ่งแยกอย่างเห็นได้ชัดเจน ชาวบ้านจึงเรียกกันถึงปัจจุบัน
 
 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลตำบลสนามคลี เป็นเทศบาลตำบลสนามคลี ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 มีหมู่บ้านรวมกัน 6 หมู่บ้าน
 
ตำบลสนามคลี เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางกระทุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอระยะ ห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ตำบลสนามคลี มีพื้นที่ทั้งหมด 31.459 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,661 ไร่
 
 
วงกลมนอกด้านบน เขียนว่า เทศบาลตำบลสนามคลี
ด้านล่าง เขียนว่า อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
วงกลมในเป็นรูป พระอินทร์ทรงม้าตีคลี
 
พระอินทร์ทรงม้าตีคลี คำว่า "สนามคลี" มาจาก การทำสงครามพม่าที่ได้ทำการรบกันในบริเวณนี้ ในการรบได้ใช้อาวุธเป็นดาบ โดยดาบนั้นเรียกว่า “คลี” และบริเวณนี้จึงเปรียบได้กับสนามรบ จึงเป็นที่มาของชื่อ "สนามคลี" ต่อมามีคนพบดาบที่พม่าได้รบกันและทำดาบตกไว้ จึงทำให้เชื่อว่าที่นี่เคยเป็นสนามรบมาก่อน
หมู่บ้านทั้ง 6 ในตำบลสนามคลี ซึ่งมีสีประจำหมู่บ้าน ดังนี้
  หมู่ที่ 1 บ้านสนามคลี สีเหลือง
  หมู่ที่ 2 บ้านสนามคลี สีน้ำเงิน
  หมู่ที่ 3 บ้านสนามคลี สีฟ้า
  หมู่ที่ 4 บ้านสนามคลี สีน้ำเงินชมพู
  หมู่ที่ 5 บ้านสนามคลี สีเขียว
  หมู่ที่ 6 บ้านสนามคลี สีม่วง
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิศาสตร์ของตำบลสนามคลี เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรกรรม โดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านกลางตัวตำบล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 ฝั่งแม่น้ำ ฝั่งละ 3 หมู่บ้าน มีกระเช้าข้ามแม่น้ำเป็นพาหนะเชื่อมการคมนาคมติดต่อกัน ตำบลสนามคลีเป็นสังคมแบบชนบทโดยทั่วไปลักษณะการตั้งถิ่นฐานของราษฎรมีอาชีพพื้นฐานคือการเกษตรกรรม การตั้งชุมชนเป็นแบบดั้งเดิม เกาะกลุ่มกันตามชายฝั่งสองด้านของแม่น้ำล้อมรอบด้วยพื้นที่ไร่นาและสวน รอบชุมชน มีที่ลุ่มน้ำขัง เช่น บึงบัว หนองอ้อ หนองตาแทน หนองอีเผือก คลองเน่า คลองลำได เป็นต้น
 
 
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่
  ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม
  ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน
 
 
ตำบลสนามคลีโดยทั่วไปจะเป็นสังคมการเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลสนามคลี มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำนา ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง ทำสวน และรับราชการ จึงทำให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนา คือ สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากมีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,476 คน แยกเป็น
 
ชาย 1,203 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38
 
หญิง 1,278 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.62
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 755 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 78.86 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  1 บ้านสนามคลี 277 312 589 186
  2 บ้านสนามคลี 170 185 355 112
  3 บ้านสนามคลี 172 163 335 104
  4 บ้านสนามคลี 120 128 248 76
  5 บ้านสนามคลี 192 207 399 103
  6 บ้านสนามคลี 267 283 550 174
    รวม 1,198 1,278 2,476 755
(ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี