หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 001 58 0003 ทะเบียนรถ บว 5184 พิษณุโลก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไชปัญหายาเสพติด To be nember one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]

  (1)