หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
ผู้นำชุมชน
 
 
 
 
 
ผู้นำชุมชน
 


วิม ศรีสมบุญ
กำนันตำบลสนามคลี


พยนต์ ศรีโสภณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


เสาวนีย์ ห้วยหงส์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


พิษณุ แย้มทัศน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


กนต์ธีร์ บัวอ่อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


จำเริญ บุญราชแขวง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี