หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 


บุญลือ เผือกเขียว
ประธานสภาเทศบาล


บุญน้อย บุญราชแขวง
รองประธานสภาเทศบาล


ประสาท เกตุสิงห์สร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 


ขาว บุญเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


บรรทัด ตุ้มสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


วิจิตร วรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


วรรณี นาคคล้าย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


แดง กาสร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


สุเทพ พลสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


สำรวย ต้วนยี่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


ว่าที่ ร้อยตรี นิรุต ปานแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี