กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน \"เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562\"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสนามคลี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน \"เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562\" เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 16.02 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 5 ท่าน