กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม(KicK off)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวบึงบัว หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลสนามคลีร่วมกับอำเภอบางกระทุ่ม ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม (Kick off) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจากท่ารบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในการเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 10.20 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย