หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อศุกร์วันที่ 6 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสนามคลี ได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนามคลี เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างถูกต้อง ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ SML หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 13.13 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 6 ท่าน