หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสนามคลี จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามคลี เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เนืิ้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลกฎหมายกระจายอำนาจและทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 13.58 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย