หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์วันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564  
 

ประชาสัมพันธ์วันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ต้ังแต่เวลา 12.30 น. - 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 12.00 น. โดย คุณ สีทอง วิวัฒน์ธนาฒย์

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี