หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  20 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  20 มิ.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  19 มิ.ย. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  19 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561-2563  19 มิ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)  19 มิ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560  19 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมุลข่าวสาร จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  17 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์  17 มิ.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561  6 มิ.ย. 2562 50
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี