หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   2 ธ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   5 พ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสนามคลี   21 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562   9 ต.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดวันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2562   4 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก   2 ก.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562   5 ส.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   12 ก.ค. 2562 65
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี