หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562   5 ส.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   12 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   5 ก.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3 ก.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   21 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   20 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   20 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   20 มิ.ย. 2562 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17