หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี