หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
    
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 127  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลสนามคลี [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนามคลี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 117  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี