หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณราย่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 153  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 288  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 218  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่อ) [ 24 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 232  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 24 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 278  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 [ 24 ก.ย. 2555 ]  อ่าน : 309  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี