หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 172  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 204  
 
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ 3 [ 22 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 163  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี เป็นเทศบาลตำบลสนามคลี [ 8 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 141  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสนามคลี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ [ 23 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 211  
 
ประกาศ จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี เป็น เทศบาลตำบลสนามคลี [ 4 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 134  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2561) [ 20 ก.พ. 2557 ]  อ่าน : 139  
 
แผนยุทธศาสตร์5 ปี 2556-2560 [ 3 พ.ค. 2556 ]  อ่าน : 207  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี