หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำแถลงนโยบาย ต่อสภา พ.ศ. 2561 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนามคลี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลตำบลสนามคลีประจำปี 2560 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณราย่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 215  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6