หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
เทศบัญญัติ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ) [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต่อ) [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 240  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 6535  
 
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ 3 [ 22 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 302  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี