หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส สนามคลีสะอาด NO GIFT POLICY [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี