หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การชำระภาษีบำรุงท้องที่


การชำระภาษีป้าย


แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2560


หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี2560


ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลีเรื่องการรับชำระภาษีประจำปี2560


ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลีเรื่องการรับชำระภาษีประจำปี 2561


คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสนามคลี


คู่มือสำหรับประชาชน

 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี