หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การชำระภาษีบำรุงท้องที่


การชำระภาษีป้าย


แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2560


หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี2560


ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลีเรื่องการรับชำระภาษีประจำปี2560


ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลีเรื่องการรับชำระภาษีประจำปี 2561


คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสนามคลี


คู่มือสำหรับประชาชน

  (1)     2