หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การชำระภาษีบำรุงท้องที่


การชำระภาษีป้าย


แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2560


หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี2560


ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลีเรื่องการรับชำระภาษีประจำปี2560


ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลีเรื่องการรับชำระภาษีประจำปี 2561


คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน

 
  (1)