เทศบาลตำบล สนามคลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
ตำบลสนามคลี เป็นสังคมแบบชนบทโดยทั่วไป ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของราษฎรมีพื้นฐานมาจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรดินและทรัพยากรแหล่งน้ำ คือ แม่น้ำน่าน ชาวตำบลสนามคลี สามารถทำอาชีพการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึงเกิดเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง มีความเอื่อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกัน
 
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 2 แห่ง คือ

วัดสนามคลีตะวันตก ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านสนามคลี

วัดสนามคลีตะวันออก ตั้งอยู่หมู่ที่2 บ้านสนามคลี
 
 
การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสนามคลี

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

หน่วยบริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง


สมาชิก อปพร. จำนวน 87 คน
 
 
ในเขตตำบลสนามคลีมีการจัดประเพณี วัฒนธรรม ตามแบบภาคกลาง ซึ่งมีประเพณีที่สำคัญ ดังนี้

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี มีการจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่เคารพนับถือ

ประเพณีวันเข้าพรรษา มีการถวายเทียนเข้าพรรษาตามวัดต่างๆ

ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรม ตักบาตรเทโว

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี