หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 
 


นายเฉลิม ประสงค์ทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลสนามคลี
โทร : 09-3138-7782
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ จินตนาการวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-8645-5611


นางชลอ รอดเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-4365-9419


นายจีระ เงินแจ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-3165-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี