หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 
 


นายเฉลิม ประสงค์ทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลสนามคลี
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ จินตนาการวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชลอ รอดเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายจีระ เงินแจ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี