หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


เฉลิม ประสงค์ทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลสนามคลี
 
สำนักปลัด
 


สุชาติ จินตนาการวิไล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ธัญญา ธารินันท์ชานนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


วัลยา ปิ่นแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นิติธร โชคโภคาสถาพร
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ


เจียรณัย ยิ้มละมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางขนิษศา บุญยปรีดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.ส.อ.ประไพ อินทร์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี