หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


เฉลิม ประสงค์ทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลสนามคลี
 
สำนักปลัด
 


สุชาติ จินตนาการวิไล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ธัญญา ธารินันท์ชานนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


วัลยา ปิ่นแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นิติธร โชคโภคาสถาพร
นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ


เจียรณัย ยิ้มละมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางขนิษศา บุญยปรีดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ธีรฉัตร ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี