หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 


เฉลิม ประสงค์ทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลสนามคลี
 
 


ชลอ รอดเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


มลฤดี เงินแจ้ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


ขนิษศา บุณยปรีดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


เบญนิชา อ่อนเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


สุภาวดี เผือกเขียว
คนงาน


จุฑามาศ พวงทอง
คนงาน