หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 
เทศบาลสร้างถนนคอนกรีตในที่ดินของเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 

อยากทราบข้อมูล เนื่องจากดิฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เทศบาลทำการก่อสร้างถนนผ่าน " โครงการที่ ๑"  โดยที่ดิฉันไม่ได้อนุญาตหรือยกให้เป็นของเทศบาลหรืออุทิศให้เป็นที่สาธารณะ และดิฉันไม่ทราบเรื่องมาก่อน เพิ่งมาทราบเมื่อตอนกลับไปช่วงปีใหม่นี้  ดิฉันต้องการทราบว่าเทศบาลใช้สิทธิใด และตามกฎหมายใด ในการเข้ามาก่อสร้างถนนในที่ของเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงท่านได้มีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อมิให้เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว รายละเ * * * ยดตามประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสนามคลี จำนวน ๙ โครงการ ที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น

                

เขียนโดย   คุณ วันทนา

วันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 16.21 น. [ IP : 14.207.2.221 ]  
 

   เทศบาลทราบและแจ้งเรื่องไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแล้ว ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วค่ะ                  

เขียนโดย   คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

วันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 09.26 น. [ IP : 1.2.206.227 ]  
 

        ทางเทศบาลทำหนังสือชี้แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เรียบร้อยแล้วค่ะ                        

เขียนโดย   คุณ คุณ สีทอง ทองดี

วันที่ 1 ก.พ. 2560 เวลา 12.53 น. [ IP : 1.2.201.140 ]  
 

ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ
     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยมหาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขสำหรับ อปท  อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 เมษายน 2560  และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการเรื่อง วิธีจัดทำโครงการหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับ อปท อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการดูแลด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมอำนาจหน้าที่ใน พรบ งาน สาธารสุข พ.ศ.2535 ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก  * * * กทั้งยังมีการเพิ่มเติมกฎกระทรวงประกาศกระทรวง และคำเสนอแนะต่างๆ ทำให้ยุ่งยากต่อการนำข้อกระทรวงไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติให้ถูกต้อง การบังคับใช้ในข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสั่งปิดกิจการ การชำระค่าปรับ การดำเนินคดีอาญา แนวทางการพิจารณาอนุญาต แนวทางการตรวจแนะนำการออกคำสั่งทางปกครองได้อย่างถูกต้อง การออกคำสั่งระงับเหตุรำคาญ การแก้ปัญหาด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อมในทิ้งถิ่น กฎหมายการสาธารณสุขกับการจัดการเหตุรำคาญ และแนวทางตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ  ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์กานต์ เจิมพวงผล และอาจารย์กิริณี จาระนุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท ท้องถิ่นใดสนใจโครงการสามารถเมล์ขอรายละเ * * * ยดได้ที่ mahacla@outlook.com ค่ะ        


เขียนโดย   คุณ มจร

วันที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 น. [ IP : 113.53.126.58 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี